8. Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en op alle overeenkomsten met Giftig. Ze zijn voor ieder toegankelijk en opgenomen op deze website. Op verzoek kun je een schriftelijk exemplaar toegestuurd krijgen. Door een bestelling te plaatsen accepteer je al deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Giftig heeft het recht een bestelling te weigeren of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

Garantie

Giftig garandeert dat je koopt wat er op de foto’s en in de omschrijvingen staat. De kleuren op de foto’s kunnen echter afwijken van de realiteit. De meeste producten zijn uniek, tenzij anders vermeld.

Overmacht

Giftig doet haar best om het product na betaling zo snel mogelijk in perfecte staat te leveren. Je krijgt bij bestelling bericht over de verwachten levertijd. Levertijden zijn niet vaststaand, gelden alleen als indicatie. Indien Giftig wegens overmacht is verhinderd haar verplichtingen na te komen, heeft zij de keus om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang die omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door schriftelijke mededeling aan de afnemers te beëindigen. Giftig is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging in de post (je kunt het product extra verzekerd laten opsturen om het risico te beperken).

Prijzen

De prijzen op de site zijn definitieve verkoopprijzen, vermeld in euro’s, tenzij er sprake is van foutieve weergave. In dat geval heeft Giftig het recht om de prijzen van de foutief geprijsde artikelen aan te passen op de website alvorens er sprake is van verkoop. Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, en onder voorbehoud van prijswijzigingen.

Annulering

Giftig accepteert een annulering op welke tijd dan ook voorafgaand aan verzending.
Dit geldt voor ieder product dat aangeboden wordt behalve de producten die in opdracht worden gemaakt. Maar zodra een product is verzonden en onderweg is, kan Giftig een annulering niet meer accepteren.

Betalingen

Giftig levert alleen artikelen als deze op een van de volgende manieren betaald worden:

1) Vooraf overmaken op rekeningnummer. De gegevens hiervoor krijg je via mail toegezonden.

2) Paypalbetaling. De gegevens hiervoor krijg je op de afrekenpagina.

3) Idealbetaling. De gegevens hiervoor krijg je op de afrekenpagina.

Na ontvangst van de betaling, waarbij er ook rekening gehouden dient te worden met de levertijd die voor het desbetreffende product geldt, wordt het product verstuurd.

Zichttermijn en retourrecht

Je kunt ieder artikel dat bij Giftig besteld is binnen 8 dagen na ontvangst retourneren. Dit geldt niet voor artikelen die in opdracht worden vervaardigd. De producten die worden teruggezonden dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen.
Het product moet ongebruikt, geurloos, vlekvrij en onbeschadigd zijn
Het product moet waar dat van toepassing is in de originele verpakking zitten
De adressering moet juist vermeld zijn

Jij bent verantwoordelijk voor de zorg van het artikel wanneer dit in jouw bezit is. Let erop dat retourzendig van het product voor eigen rekening en risico is. Giftig raadt je daarom aan om, in geval van retourzending, een verzendbewijs te vragen. Ook een aanvullende dekking ter verzekering wordt geadviseerd. Giftig behoudt het recht retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel al is gebruikt, dat het beschadigd is of als het niet in originele verpakking is retourgezonden.

Terugbetaling

Alle terugbetalingen zullen binnen 14 dagen na akkoord voor terugbetaling plaatsvinden. Dit akkoord kan slechts tot stand komen wanneer het artikel geretourneerd is en voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden.

Aansprakelijkheid

Giftig is niet aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad. Hoewel Giftig de grootst mogelijke zorg besteedt aan de informatie die via de website wordt verstrekt, is ieder aansprakelijkheid m.b.t. de aangeboden informatie in welke vorm dan ook uitgesloten.

Giftig is niet aansprakelijk voor beschadiging van het product bij het onzorgvuldig behandelen hiervan, danwel het niet opvolgen van de eventuele behandelvoorschriften.

Klachten

Wanneer er ontevredenheid bestaat over enig aspect van de service, e-mail dan s.v.p. Giftig zal proberen om de zaak meteen op te lossen of om in ieder geval binnen 24 uur een antwoord te geven. Giftig zal te allen tijde proberen de klacht z.s.m. op te lossen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter in het domicilie van Giftig. De incassokosten in verband met een rechtszaak komen voor rekening van de partij die in gebreke is gebleven. Onder incassokosten wordt hier ook verstaan: alle redelijke kosten, gemaakt door de partij die niet in gebreke was, ter verkrijging van haar recht t.o.v. de andere partij. Op alle overeenkomsten en mogelijke geschillen die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.

Suggesties voor verbeteringen en feedback zijn welkom!

Privacy

Giftig gaat uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens en houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Giftig verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Intellectueel eigendomsrecht

Deze website, en alles wat daarop gepubliceerd wordt, is geheel auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming worden gebruikt voor andere doeleinden.

Overige bepalingen

Giftig heeft het recht deze voorwaarden en de inhoud van deze website te wijzigen.

Groningen, 26 augustus 2020